Lymfødem

Senfølger efter kræft forløb
Tusindvis af danskere lever med senfølger efter kræft. Senfølger er helbredsproblemer, der opstår som følge af sygdom og/ eller kræftbehandlingen, og kan påvirke personens liv fysisk, psykisk eller socialt.

Senfølger kan opstå under behandling eller måneder til år efter behandlingen er afsluttet. Osteopati kan være relevant ved de fysiske senfølger efter strålebehandling, som kan medføre nedsat mobilitet/ cirkulation i det pågældende væv og de kirurgiske indgreb som medfører arvævsdannelse i større eller mindre grad. Følgevirkninger efter disse indgreb kan være:

 • Smerter
 • Nedsat mobilitet over led
 • Nedsat cirkulation i vævet hvilket med det samme eller på sigt kan medføre lymfødem.

Eksempler på kræftformer hvor Osteopati kan være relevant ved fysiske senfølger
Brystkræft, hvor der efterfølgende opleves:

 • Smerter
 • Nedsat bevægelighed i skulder og arm
 • Lymfødem i form af hævelse grundet væskeansamling, som kan være forårsaget af operation og/ eller fjernelse af lymfeknuder og/ eller strålebehandling.

Kræft i bækkenorganerne, hvor der efterfølgende opleves:

 • Smerter
 • Inkontinens
 • Seksuelle problemer
 • Forstoppelse
 • Diarré.

Osteopatisk behandling af senfølger
Efter et kræftforløb vil der være varige vævsskader som vil være ændret for altid. Dog kan der arbejdes med vævet for derigennem at optimere dets mobilitet og cirkulation bedst muligt for derigennem at nedsætte smerter, øge mobilitet over led og begrænse evt. lymfødem.

Formålet ved osteopatisk behandling til senfølger efter kræft

Formålet med osteopatisk behandling, til denne gruppe, er at optimere mobiliteten i vævet, som har været udsat for kirurgisk indgreb og/ eller strålebehandling med arvæv til følge samt at øge cirkulationen i vævet.

Dette er for at genskabe så normale tilstande i kroppen som muligt og derigennem at skabe bedst mulig balance i bevægeapparatet, nervesystemet og organsystemet.

Osteopatisk behandling for senfølger efter kræft – hvad kan du forvente?

Alt efter hvilke senfølger der er tale om anvendes forskellige manuelle teknikker. Udover den manuelle osteopatiske behandling kan der ved ødemer også tilbydes lymfødem behandling. Derudover anvendes Kirsten Tørsleffs behandlingstilgang og øvelsesprogram for brystopererede. 

Selve behandlingsforløbet opbygges ens og forløber således:

1. Konsultation

 • Grundig gennemgang af din fysisk historik – hvad har kroppen gennemlevet og nuværende tilstand
 • Grundig undersøgelse
 • Behandling ud fra fund
 • Ud fra fund lægges en behandlingsplan for det videre forløb.

2. konsultation og fremadrettet

 • Der spørges altid ind til hvordan det er gået siden sidst
 • Hvor er vi nu ift. sidst
 • Behandling af problemstilling.

Efter 3. eller 4. konsultation

 • Evalueres forløbet og forventninger afstemmes. Er der behov for videre behandling, hvordan opleves hverdagen fra start til nu, hvilke fund er der på nuværende tidspunkt.

Osteopatisk behandling til senfølger efter kræft er ikke kun relevant for ovennævnte to eksempler, så oplever du fysiske senfølger efter et kræftforløb, kan du kontakte Osteopatiplus