Osteopati

Osteopatien tager udgangspunkt i de ressourcer og udfordringer den enkelte person har. Derfor starter hvert forløb med en klarlæggelse af, hvad det enkelte menneske har af udfordringer i hele kroppen og også i personens omgivelser. Derudover laver vi en grundig fysisk undersøgelse af kroppen med fokus på ledbevægelse og restriktioner.

Dette danner tilsammen et billede af, hvor årsagen til kroppens kvaler findes og det kan godt være et helt andet sted i kroppen, end er hvor smerten opleves. Den samlede klarlæggelse af årsager og sammenhænge giver et billede af, hvor vi via den osteopatiske behandling vil kunne hjælpe det aktuelle menneske, den aktuelle krop tilbage til frihed i bevægelse, nedsat smerte og fysisk balance. Når kroppen får den rette hjælp vil den kunne regulere og helbrede sig selv bedre. Til at hjælpe den enkelte bruger vi præcise og blide teknikker. Vi benytter ingen maskiner i behandlingen, men udelukkende hænderne.

Baggrunden for denne tilgang til mennesket, kroppen og fysiske problemer stammer fra den amerikanske læge Andrew Taylor Still (1828-1917). Det er også fra hans arbejde at craniel osteopati og kraniosakralterapien er udsprunget. (Se yderligere under craniel osteopati)

Andrew Taylor Still arbejdede og behandlede ud fra 3 grund principper, som stadig den dag i dag er grundpillerne i osteopatisk behandling:

  • Din krop er en helhed og skal betragtes og behandles som sådan.
  • Din krop kan under de rigtige betingelser hele/helbrede sig selv.
  • Din krops struktur og funktion er gensidig afhængig af hinanden.

Læs yderligere på danske osteopaters hjemmeside: www.danskeosteopater.dk