Senfølger efter cancer og Lymfødem

Senfølger efter kræft forløb
Tusindvis af danskere lever med senfølger efter kræft. Senfølger er helbredsproblemer, der opstår som følge af sygdom og/ eller kræftbehandlingen, og kan påvirke personens liv fysisk, psykisk eller socialt.

Senfølger kan opstå under behandling eller måneder til år efter behandlingen er afsluttet. Osteopati kan være relevant ved de fysiske senfølger efter strålebehandling, som kan medføre nedsat mobilitet/ cirkulation i det pågældende væv og de kirurgiske indgreb som medfører arvævsdannelse i større eller mindre grad. Følgevirkninger efter disse indgreb kan være:

 • Smerter
 • Nedsat mobilitet over led
 • Nedsat cirkulation i vævet hvilket med det samme eller på sigt kan medføre lymfødem.

Eksempler på kræftformer hvor Osteopati kan være relevant ved fysiske senfølger
Brystkræft, hvor der efterfølgende opleves:

 • Smerter
 • Nedsat bevægelighed i skulder og arm
 • Lymfødem i form af hævelse grundet væskeansamling, som kan være forårsaget af operation og/ eller fjernelse af lymfeknuder og/ eller strålebehandling.

Kræft i bækkenorganerne, hvor der efterfølgende opleves:

 • Smerter
 • Inkontinens
 • Seksuelle problemer
 • Forstoppelse
 • Diarré.

Osteopatisk behandling af senfølger
Efter et kræftforløb vil der være varige vævsskader som vil være ændret for altid. Dog kan der arbejdes med vævet for derigennem at optimere dets mobilitet og cirkulation bedst muligt for derigennem at nedsætte smerter, øge mobilitet over led og begrænse evt. lymfødem.

Formålet ved osteopatisk behandling til senfølger efter kræft

Formålet med osteopatisk behandling, til denne gruppe, er at optimere mobiliteten i vævet, som har været udsat for kirurgisk indgreb og/ eller strålebehandling med arvæv til følge samt at øge cirkulationen i vævet.

 

Dette er for at genskabe så normale tilstande i kroppen som muligt og derigennem at skabe bedst mulig balance i bevægeapparatet, nervesystemet og organsystemet.

 

Osteopatisk behandling for senfølger efter kræft - hvad kan du forvente?

Alt efter hvilke senfølger der er tale om anvendes forskellige manuelle teknikker. Udover den manuelle osteopatiske behandling kan der ved ødemer også tilbydes lymfødem behandling. Derudover anvendes Kirsten Tørsleffs behandlingstilgang og øvelsesprogram for brystopererede.

Selve behandlingsforløbet opbygges ens og forløber således:

 1. Konsultation
 • Grundig gennemgang af din fysisk historik – hvad har kroppen gennemlevet og nuværende tilstand
 • Grundig undersøgelse
 • Behandling ud fra fund
 • Ud fra fund lægges en behandlingsplan for det videre forløb.
 1. konsultation og fremadrettet
 • Der spørges altid ind til hvordan det er gået siden sidst
 • Hvor er vi nu ift. sidst
 • Behandling af problemstilling.

Efter 3. eller 4. konsultation

 • Evalueres forløbet og forventninger afstemmes. Er der behov for videre behandling, hvordan opleves hverdagen fra start til nu, hvilke fund er der på nuværende tidspunkt.

Osteopatisk behandling til senfølger efter kræft er ikke kun relevant for ovennævnte to eksempler, så oplever du fysiske senfølger efter et kræftforløb, kan du kontakte os.

Lymfesystemet

De fleste tænker på lymfekirtler når ”lymfe…” omtales. Ud over de lymfekirtler som de fleste kender på hals og armhule, findes der flere hundrede i resten af kroppen. Lymfesystemet har en lignende opbygning som kredsløbet men adskiller sig ved at være et envejssystem. I de yderste lag af kroppens væv starter lymfesystemet som små lymfekar. Her opsamles overskud af væske i vævet som transporteres bort. Denne proteinrige væske kaldes lymfe som til forskel fra blod er farveløs. På sin vej fra de mindste lymfekar til udtømning i venesystemet passerer lymfen gennem flere hold lymfekirtler, hvor den filtreres og koncentreres. Lymfeflowet stimuleres bl.a. af rytmiske sammentrækninger i lymfekarvæggene og af muskelsammentrækninger. Lige som venesystemet er det også lymfesystemets funktion at fjerne affaldsprodukter. Venesystemet kan ikke klare denne opgave alene da visse stoffer som f.eks. store proteinmolekyler kun kan optages og transporteres væk af lymfekarrene.

Skader på lymfesystemet kan føre til at væske og proteiner bliver mellem cellerne i vævet. Herved opstår der en hævelse som kaldes lymfødem. Dette er en kronisk tilstand med tendens til forværring.

Følger af nedsat funktion i lymfesystemet

Der findes flere årsager til nedsat funktion af lymfesystemet. De to vigtigste er:

Primært ødem:

Medfødt svagt lymfesystem – årsagen findes i lymfesystemet struktur som herved ikke kan optage og/ eller fjerne den opsamlede lymfe, hvilket medfører hævelse = primært lymfødem. Hævelse opstår nødvendigvis ikke med det samme, men udvikles når de velfungerende lymfekar til stadighed overbelastes. Primært lymfødem er ofte genetisk betinget og kan komme til udtryk i forskellige aldre.

Sekundært lymfødem:

Lymfesystemet er fuldt udviklet men grundet en ydre påvirkning (operation eller skade) nedsættes dets funktion og hævelse opstår = sekundært lymfødem. I den vestlige verden er den hyppigste årsag behandling af kræft. Dette skyldes at mange kræftformer spreder sig via lymfesystemet hvorfor lymfekirtler fjernes hvilket skader lymfesystemet. Andre årsager kan være strålebehandling, operation, et kraftigt slag, forvridninger, infektioner med svampe, bakterier eller vira og i visse tropiske lande orme.

Om der opstår lymfødem afhænger af, hvordan de kompenserende mekanismer (f.eks. anastomoser = nye forbindelser) udvikles og hvor hårdt angrebet lymfesystemet er. Herved at et lymfødem opstå lige efter en operation eller år efter.

Stadieinddeling af lymfødem

 • Stadie 0 – latent stadie

Lymfesystemet fungerer og tilpasser sig pga. kroppens evne til at kompensere, intet synligt ødem

 • Stadie 1 – reversibelt stadie

Et proteinrigt, blødt ødem opstår da lymfesystemet er overbelastet. Ødemet er eftergiveligt og formindskes når armen eller benet lægges højt.

 • Stadie 2 – irreversibelt stadie

Et vedblivende ødem med udtalt dannelse af bindevæv. Ødemet bliver hårdt og ikke længere eftergiveligt ved tryk og mindskes ikke ved at ligge højt.

 • Stadie 3 – elephantiatis

Ekstrem hævelse med hård og fortykket hud. Kraftige folder kan opstå. Risiko for hudinfektion (Erysipilas/ Rosen) er høj og der kan let udvikles dybe sår som har svært ved at hele.

Hvornår har jeg brug for behandling?

Jo hurtigere en egnet behandling påbegyndes, jo større mulighed er der for fremgang. Hvis behandlingen startes i stadie 1, er der ofte mulighed for en reduktion til stadie 0. Dette kræver at diagnosen stilles så tidligt som muligt.

Komplet lymfødembehandling – 2 faser:

 • Fase 1: Initialbehandlingen (ødemreduktion)

Her er målet at opnå bedst mulig reduktion af ødemet. Tager ofte fra 2-4 uger afhængigt af ødemets størrelse og længere tid hvis behandlingen først begyndes i et sent stadie.
Er du kræft patient varetages denne behandling i det offentlige

 • Fase 2: Vedligeholdesesbehandlingen

Her er formålet at vedligeholde og forbedre resultatet fra første fase. Dette gøres ved brug af kompressionsstrømper og evt. enkeltstående manuelle behandlinger.

Foregår i privat regi

De fire elementer i komplet lymfødembehandling

 • Hudpleje
 • Manuel lymfedrænage (MLD)
 • Bandagering
 • Øvelser

Hvordan kan du selv påvirke effekten af behandlingen?

Følg din behandlers/ læges instruktioner og råd med hensyn til din behandling

Tag straks kontakt til din behandler/ læge hvis du oplever forandringer i form af varme og rødme i huden, infektioner, småsår, smerte, tiltagende hævelse eller at din kompressionsstrømpe ikke passer.

Behandlingen kræver din fulde deltagelse for at blive en succes. Det er herved dit ansvar at udføre den daglige hudpleje, anvende kompressionsstrømpe, selvdrænage og/ eller bandagering og holde dig fysisk aktiv. I begyndelsen kan det virke som en byrde men på sigt som en del af den daglige rutine.

Flere gode råd?

 • Prøv at leve som før – men vær opmærksom på forandringer
 • Kosten: Varieret – Der anbefales normalt ingen speciel diæt. Er du overvægtig tilrådes en vægtreduktion da overvægt er en yderligere belastning af lymfesystemet.
 • Øget følsomhed: Grundet infektionsrisiko bør man ikke få taget blodtryk, blodprøver eller få akupunktur i lymfeødemområdet.

Informer altid om, at du har lymfødem

 • I din fritid: Undgår solskoldning da varme forårsager en udvidelse af karrene og udsætter din allerede sarte hud for stress. Vær opmærksom på insektbid, da de kan forårsage betændelse og derved forværre lymfødemet
 • I dit hjem og have: Anvend arbejdshandsker for at forebygge skader og undgå tunge løft.
 • Sport og motion: Vigtigt og nyttigt, så længe du holder dig på et rimeligt niveau. Rådfør dig evt. med din behandler eller læge.
 • Tøj: Kan fortsat være smart, men undgå ting der strammer som f.eks. smalle bh-stropper, for stramme strømper, ure og ringe.